Jak długo trzeba czekać na usunięcie WIBOR z umowy kredytu PLN?

4 minuty czytania

Pierwsze pozwy dotyczące umów kredytowych w złotówkach obciążonych zmiennym oprocentowaniem już zostały złożone, dlatego kolejne pytanie jakie teraz się rodzi brzmi, kiedy można spodziewać się wyroku? Na pytanie o długość trwania procesu zawsze jednak trudno jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż postępowanie sądowe różnie może się potoczyć i mogą zaistnieć różne okoliczności, które proces wydłużą lub przyśpieszą, dotychczasowa praktyka pozwala jednak zakładać, że walka z bankiem może potrwać około trzech lat.

Czy kredytobiorca może przyspieszyć proces sądowy?

Długość trwania procesu sądowego zależy od szeregu czynników i nie na wszystkie z nich kredytobiorca kwestionujący wysokość stawki WIBOR ma wpływ, jednak tam gdzie może, powinien działać, by postępowanie usprawnić.

Czas trwania postępowania sądowego zależy w dużej mierze od obłożenia danego sądu sprawami, dlatego, w ramach przyznanej przepisami właściwości (bank można pozwać przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda lub przed sąd właściwy dla siedziby banku), warto wybrać ten sąd, który na wokandzie ma mniej spraw, istnieje wtedy spora szansa, że postępowanie szybciej się potoczy.

Drugą kwestią, bardzo dobrze sprawdzającą się w procesach frankowych, więc można zakładać, że i w sprawach dotyczących WIBOR-u przyniesie oczekiwany rezultat, jest powierzenie sprawy dobremu i doświadczonemu prawnikowi, który zna się na prowadzeniu sporów z bankami. W przypadku sporów na tle kredytów w złotówkach, również bardzo istotne będą argumenty i twierdzenia przedstawione w pozwie, gdy więc pozew będzie dobrze i jasno sformułowany, istnieje duża szansa, że sąd szybciej przeprowadzi proces.

Warto przeczytać: Jak wybrać dobrą kancelarię do sprawy unieważnienia i usunięcia WIBOR-u w sądzie?

Zaangażowanie prawnika bądź specjalizującej się w danej sprawie kancelarii prawnej do procesu z bankiem to także gwarancja, że postępowanie nie będzie sztucznie przedłużane przez bank. Dla banków najkorzystniej jest, gdy proces wytaczany przez konsumenta trwa jak najdłużej, dlatego bardzo często w ostatniej chwili składane są wnioski dowodowe, których przeprowadzenie zajmuje bardzo dużo czasu (np. dowód z opinii biegłego sądowego), więc prawnik będzie wiedział jak takie działania banku ukrócić.

Ponadto wskazuje się, iż usunięcie WIBOR-u z umowy kredytu hipotecznego w złotówkach nie wymaga przeprowadzenia rozbudowanego i skomplikowanego postępowania dowodowego, zwłaszcza, gdy pozew jest dobrze napisany, idąc więc śladem spraw frankowych, sąd orzekający powinien skupić się jedynie na ocenie postanowień zawartych w umowie kredytowej, i z tego też powodu procesy te nie powinny być nadmiernie rozbudowane i czasochłonne, a zatem wyroki powinny zapadać stosunkowo szybko.

Szacuje się, mając oczywiście na uwadze zmieniające się okoliczności, że złotówkowicze w sprawach o WIBOR prawomocne wyroki uzyskają po 3- 3,5 latach od wniesienia pozwu.

Na pierwsze wyroki o WIBOR możemy czekać najdłużej…

Mając doświadczenie ze spraw frankowych, można się spodziewać, że sądy będą szybciej orzekać, niestety istnieje również spora szansa, że na pierwsze wyroki dotyczące kredytów w złotówkach, przyjdzie nam czekać najdłużej.

Roszczenie o usunięcie WIBOR-u z umowy kredytowej wyrażonej w złotówkach jest nowością, wcześniej takie procesy się nie toczyły, sądy mogą więc mieć problem z orzecznictwem w tak precedensowych sprawach, a to procesy może znacznie wydłużyć. Taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku spraw frankowych, pierwsze procesy toczyły się latami, bo sądy nie wiedziały jak do tematu podejść i dopiero wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE poprawił sytuację, gdyż potwierdził zasadność roszczeń kredytobiorców. Obecnie sprawy frankowe są w niektórych sądach rozstrzygane w rekordowym tempie, lecz żeby taki stan osiągnąć frankowicze przeszli bardzo długą drogę, miejmy więc nadzieję, że złotówkowicze nie będą musieli tak samo długo czekać na sprawiedliwość i uwolnią się od gigantycznych odsetek.

Pozew wraz z wnioskiem o zabezpieczenie w postaci usunięcia Wibor-u z umowy.

Długotrwały proces to zmora każdego, kto dochodzi ochrony swoich praw na drodze sądowej, gdyż dopóki nie ma wyroku to nic się nie zmienia, zatem kredytobiorcy muszą nadal spłacać swój kredyt na dotychczasowych warunkach, dlatego wraz z pozwem przeciwko bankowi wartość wnieść wniosek o udzielenie zabezpieczenia.

Taki wniosek jest rozpoznawany przez sąd w pierwszej kolejności, nie rzadko zdarzało się więc, że sąd udzielał zabezpieczenia w zaledwie kilka dni od wniesienia pozwu. Jakiego zabezpieczenia sąd udzieli, zależy oczywiście od argumentów wskazanych we wniosku, warto jednak podkreślić, że pierwsze zabezpieczenie w sprawie WIBOR-u już zostało wydane.

Sąd Okręgowy w Katowicach, postanowieniem z dnia 3 listopada 2022 r., sygn. akt: I Co 556/22, udzielił zabezpieczenia poprzez ustalenie, że na oprocentowanie kredytu składa się wyłącznie marża banku w wysokości 2,19%, WIBOR został więc z umowy usunięty.

Jak spadła rata kredytu na skutek usunięcia wskaźnika WIBOR?

Na skutek udzielonego zabezpieczenia i pozbycia się Wibor-u miesięczna rata kredytu obniżona została o 5 000 złotych, zatem jeśli postanowienie to się utrzyma (nie jest prawomocne), to nawet jeżeli proces z bankiem potrwa kilka lat, kredytobiorczyni nie będzie musiała przez ten czas płacić WIBOR-u. Warto więc zawsze rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie.

Oceń ten artykuł

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Najnowsze artykuły