W grudniu zapadną cztery ważne wyroki dla frankowiczów

3 minuty czytania

Grudzień 2023 roku zapowiada się jako miesiąc, w którym frankowicze będą w centrum uwagi. W ciągu najbliższych tygodni oczekuje się czterech ważnych wyroków dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), Sądu Najwyższego (SN) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) będą miały kluczowe znaczenie dla rozliczeń między kredytobiorcami a bankami.

Ważne wyroki w grudniu

Grudzień przynosi wyjątkowy wysyp ważnych spraw dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. W tym miesiącu oczekuje się czterech istotnych wyroków, które mogą wpłynąć na sytuację frankowiczów. Dwa z nich zapadną w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeden w Sądzie Najwyższym, a kolejny w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Warto przyjrzeć się bliżej tym sprawom, które mogą mieć największe znaczenie dla kredytobiorców.

Sprawa nr 1: TSUE o roli oświadczeń kredytobiorców i przedawnieniu roszczeń

Czwartek, 7 grudnia, będzie dniem, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się sprawą kredytobiorców, którzy w 2009 roku zawarli umowę kredytu hipotecznego powiązaną z kursem franka szwajcarskiego. Pytania, które TSUE będzie musiało rozstrzygnąć, dotyczą roli oświadczenia składanego przez konsumentów w przypadku unieważnienia umowy, przedawnienia roszczeń banków oraz wymagalności roszczeń konsumentów.

Ważne jest uwzględnienie uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 roku, która stwierdza, że skutki nieważności umowy zaczynają biec od momentu złożenia przez klienta oświadczenia, że nie zgadza się na utrzymanie w mocy nieuczciwego warunku. Uchwała ta stawia banki w lepszej pozycji niż konsumentów, ponieważ bieg terminu przedawnienia roszczenia banku rozpoczyna się od daty złożenia oświadczenia przez konsumenta.

Decyzja TSUE może mieć duże znaczenie dla kredytobiorców, którzy mogą liczyć na większe odszkodowania, gdyż wyrok ten może wpłynąć na sposób liczenia odsetek od nieważnych umów kredytowych.

Sprawa nr 2: TSUE o przedawnieniu roszczeń banku

Kolejna sprawa, którą TSUE ma rozstrzygnąć, dotyczy przedawnienia roszczeń banku. Sąd Okręgowy w Warszawie zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięć pytań w sprawie, w której sąd uznał umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej częściowo za nieważną. Pytania dotyczą między innymi terminu przedawnienia, który może być liczony od zgłoszenia przez konsumenta roszczeń, złożenia przez niego oświadczenia o skutkach nieważności umowy, lub wydania przez sąd prawomocnego wyroku rozstrzygającego spór.

Decyzja TSUE w tej sprawie będzie miała wpływ na kwestie finansowe konsumentów oraz taktykę przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, w tym banki, będą musieli uwzględnić wyrok Trybunału przy waloryzacji świadczeń.

Sprawa nr 3: Czy kredytobiorca ma prawo do waloryzacji?

W środę, 6 grudnia, Sąd Najwyższy podejmie decyzję w sprawie dotyczącej prawa kredytobiorców do waloryzacji. Zastanawiać się będzie, czy w przypadku unieważnienia umowy kredytowej kredytobiorca ma prawo do wyliczenia kwoty ewentualnego wzbogacenia kredytodawcy uwzględniając oprocentowanie rat kredytu.

Warto pamiętać, że banki uważają, że mają prawo do zwrotu kwoty zwaloryzowanej np. o inflację. Sąd Najwyższy miał już wcześniej zajmować się tą sprawą, ale decyzję o jej rozstrzygnięciu odroczył. Wyrok w tej sprawie może mieć wpływ na odszkodowania dla kredytobiorców.

Sprawa nr 4: Bank chce uniknąć podatku

Ostatnia sprawa, która ma zostać rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczy próby banków uniknięcia podatku. Banki, starając się minimalizować koszty związane z rozliczeniem nieważnych umów kredytowych, starały się o możliwość zaliczenia środków wypłacanych kredytobiorcom do kosztów uzyskania przychodów. Jednak Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej, w interpretacji indywidualnej, uznał stanowisko banku za nieprawidłowe.

Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie będzie miała wpływ na podatkowe rozliczenie skutków nieważnych umów kredytowych. Banki będą musiały uwzględnić ten wyrok przy swoich działaniach.

Podsumowanie

Grudzień 2023 roku przynosi cztery ważne wyroki dla frankowiczów. Decyzje TSUE, SN i NSA będą miały kluczowe znaczenie dla rozliczeń między kredytobiorcami a bankami. Kredytobiorcy mogą oczekiwać większych odszkodowań, jeśli wyroki Trybunałów będą korzystne dla nich. Jednak ostateczne skutki tych wyroków będą znane dopiero po ich ogłoszeniu.

5/5 - (1)

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Najnowsze artykuły