Wiemy, kiedy banki wycofają kredyty WIBOR-owe: Co z obecnymi kredytobiorcami?

2 minuty czytania

Banki planują wycofać kredyty oparte o wskaźnik WIBOR z oferty do połowy przyszłego roku. Zastąpią je kredyty oparte na stawce WIRON. Czy nowe kredyty będą tańsze od tych „wiborowych”? Wydaje się to mało prawdopodobne. Co jednak z kredytobiorcami, którzy już spłacają kredyty oparte na WIBOR? Banki planują przeprowadzić konwersję tych kredytów, zarówno dobrowolnie, jak i przymusowo.

Przesunięcie terminu likwidacji WIBOR-u

Choć likwidacja wskaźnika WIBOR nie ma już praktycznego sensu, banki zgodziły się na to rozwiązanie. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych ogłosił, że przesuwa termin zakończenia przejścia z WIBOR na WIRON na koniec 2027 r. Oznacza to opóźnienie aż o trzy lata. Przesunięcie terminu ma na celu minimalizację zamieszania związanego z wycofaniem produktów finansowych opartych na WIBOR-ze.

Konwersja kredytów WIBOR-owych

Kredyty hipoteczne oparte na WIBOR nadal są popularne w większości banków, a większość klientów nie zdąży ich spłacić przed planowanym wycofaniem. Prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek, stwierdził, że konwersja kredytów będzie przeprowadzana w dwóch fazach. Banki będą najpierw proponować klientom dobrowolną zmianę wskaźnika z WIBOR na WIRON. Jeśli klient nie zgodzi się na tę zmianę, kredyt zostanie skonwertowany przymusowo na WIRON na podstawie ustawy i rozporządzenia.

Różnice między dobrowolną a przymusową konwersją

W przypadku dobrowolnej konwersji kredytu, klient ma możliwość negocjowania warunków umowy, takich jak niższa marża kredytowa. Jednak bank może również wprowadzić dodatkowe zapisy do aneksu, które mogą nie być korzystne dla klienta. Przymusowa konwersja będzie miała zunifikowane warunki dla wszystkich klientów.

Różnice między WIBOR a WIRON

Obecnie istnieje kilka wariantów konwersji, zależnych od rodzaju kredytu i preferencji klienta. Możliwe jest przeniesienie klienta z WIBOR 6M na WIRON 1M lub z WIBOR 3M na WIRON 3M. Różnica w wysokości wskaźników może być duża lub mała, w zależności od konkretnych warunków. Banki preferują zazwyczaj stawkę WIRON 1M, ze względu na łatwość obliczeń.

Wpływ konwersji na klientów

Zarówno dobrowolna, jak i przymusowa konwersja kredytów ma zapewniać constans sytuacji obu stron. Banki prawdopodobnie będą proponować klientom wskaźnik korygujący, który wyrówna różnicę między WIRON a WIBOR. Klient będzie spłacał kredyt przy oprocentowaniu składającym się ze stawki WIRON, wskaźnika korygującego i marży banku. Istnieje również możliwość, że banki skorzystają z okazji do przekonwertowania klientów na kredyty o stałym oprocentowaniu.

Wycofanie kredytów WIBOR-owych z oferty banków

Banki zobowiążą się do wycofania kredytów opartych na WIBOR do połowy 2024 roku. Klienci będą mieć możliwość wyboru kredytów zmiennoprocentowych opartych na WIRON lub kredytów stałoprocentowych. Obecnie kredyty oparte na WIRON są rzadko spotykane i nie zawsze są atrakcyjne w porównaniu do kredytów WIBOR-owych oferowanych przez inne banki. Jednak z czasem, gdy WIRON stanie się bardziej przewidywalny, oferty kredytów opartych na tym wskaźniku mogą być bardziej konkurencyjne.

Wnioski

Wycofanie kredytów WIBOR-owych z oferty banków to znacząca zmiana na polskim rynku kredytowym. Klienci już spłacający kredyty oparte na WIBOR będą musieli się dostosować do nowych warunków, które zostaną wprowadzone w wyniku konwersji kredytów. Banki będą starały się zapewnić sprawiedliwe warunki dla obu stron, jednak decyzja o wyborze dobrowolnej lub przymusowej konwersji będzie zależała od indywidualnych preferencji klienta. Ostatecznie, wycofanie kredytów WIBOR-owych z oferty banków przyczyni się do większego udziału kredytów stałoprocentowych na rynku.

Oceń ten artykuł

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Najnowsze artykuły