Zyski ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2023 roku

2 minuty czytania
Zyski ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2023 roku

ING Bank Śląski odnotował znaczący wzrost zysków w trzecim kwartale 2023 roku, osiągając zysk netto w wysokości 1,16 mld zł. To ogromny postęp w porównaniu do straty netto w wysokości 317 mln zł, jaką bank poniósł rok wcześniej. Bank odnotował również wysoki zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wynoszący 3,17 mld zł za pierwsze dziewięć miesięcy 2023 roku. Wynik odsetkowy banku również wzrósł znacząco, osiągając 2,09 mld zł w trzecim kwartale, co oznacza ponad tysiąc procent wzrostu w porównaniu do poprzedniego roku.

Wzrost wyniku odsetkowego

Wynik odsetkowy ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 2,09 mld zł, co oznacza ponad tysiąc procent wzrostu rok do roku. Jednakże, należy zauważyć, że rok wcześniej wynik ten był obciążony kosztami wakacji kredytowych. Pomimo tego, wynik odsetkowy banku wzrósł o prawie 60 procent po trzech kwartałach bieżącego roku. Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1,6 mln zł po trzech kwartałach, a jego dynamika roczna pozostała względnie stabilna.

Wzrost liczby klientów

ING Bank Śląski odnotował również znaczący wzrost liczby klientów zarówno detalicznych, jak i korporacyjnych. W samym trzecim kwartale 2023 roku bank pozyskał 82 tys. nowych klientów detalicznych i 17 tys. nowych klientów korporacyjnych. Na koniec września 2023 roku liczba klientów detalicznych wynosiła 4,47 mln, a liczba klientów korporacyjnych wynosiła 553 tysiące. Bank przypisuje ten wzrost aktywności klientów m.in. wprowadzeniu konta Future oraz kalkulatora śladu węglowego dla klientów biznesowych.

Wzrost portfela kredytowego

Portfel kredytowy ING Banku Śląskiego również odnotował wzrost. Po trzech kwartałach 2023 roku portfel kredytowy wzrósł o 3 proc., osiągając wartość 160 mld zł. W trzecim kwartale 2023 roku bank udzielił 1,98 mld zł kredytów hipotecznych, co stanowi wzrost o 22 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Pożyczki gotówkowe również odnotowały wzrost o 28 proc. rok do roku, osiągając wartość 1,27 mld zł. Bank zanotował również wzrost depozytów o 10 proc., osiągając wartość prawie 200 mld zł.

Spory związane z frankowiczami

ING Bank Śląski wciąż boryka się z licznymi sprawami sądowymi związanymi z kredytami indeksowanymi do franka szwajcarskiego. Liczba spraw sądowych w zakresie walutowych kredytów hipotecznych wzrosła o 91 i wyniosła 1 305 w trzecim kwartale 2023 roku.

Jednak bank zawarł już 683 ugody z klientami. W związku z tym, bank oszacował rezerwę na ryzyko prawne kredytów hipotecznych indeksowanych do franka szwajcarskiego na kwotę 93,4 mln zł. Wcześniejsze rezerwy na ryzyko wynosiły odpowiednio 86,7 mln zł na 30 czerwca 2023 roku, 53,7 mln zł na 31 grudnia 2022 roku oraz 31,4 mln zł na 30 września 2022 roku.

Podsumowanie

ING Bank Śląski osiągnął znaczący wzrost zysków w trzecim kwartale 2023 roku, zarówno w kontekście zysku netto, jak i wyniku odsetkowego. Bank odnotował również wzrost liczby klientów oraz portfela kredytowego. Jednak nadal boryka się z licznymi sprawami sądowymi związanymi z kredytami indeksowanymi do franka szwajcarskiego. Mimo tych wyzwań, ING Bank Śląski pozostaje jednym z największych i najbardziej wartościowych banków w Polsce.

5/5 - (2)

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Najnowsze artykuły