Dlaczego WIBOR rośnie?

2 minuty czytania

Systematyczne podnoszenie przez Radę Polityki Pieniężnej głównej stopy procentowej doprowadziło do drastycznego wzrostu wskaźnika WIBOR, dlatego też wielu kredytobiorców stawia znak równości pomiędzy główną stopą procentową, a WIBOR-em, w rzeczywistości jednak, choć jedno w dużej mierze zależy od drugiego, nie są to synonimy i zmiany stóp referencyjnych nie zawsze mają wpływ na wysokość WIBOR-u.

Czym jest WIBOR?

Stawka WIBOR to wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym, czyli inaczej rzecz ujmując, to cena pieniądza na rynku międzybankowym, a więc wskaźnik oprocentowania po jakim jeden bank pożyczy pieniądze drugiemu bankowi. Dziesięć największych banków w Polsce podaje każdego dnia roboczego stawkę oprocentowania po jakiej jest w stanie udzielić pożyczki na rynku międzybankowym, natomiast po odrzuceniu wartości skrajnych ustalany jest WIBOR, który stanowi średnią arytmetyczną oprocentowania podanego przez banki. Cały proces wyznaczania wartości WIBOR jest natomiast nazywany fixingiem WIBOR.

Podnoszenie przez Radę Polityki Pieniężnej głównej stopy procentowej powoduje więc, że oprocentowanie na rynku międzybankowym rośnie, a zatem rośnie i oprocentowanie kredytów złotówkowych konsumentów, czyli dzieje się to co dziać się powinno. Podwyższanie stóp procentowych to sposób na walkę ze stale rosnącą inflacją, w końcu, gdy konsumenci będą mieć mniej pieniędzy (bo więcej wydadzą na spłatę kredytu) to będą mniej wydawać, a więc ograniczone zostaną wydatki na konsumpcję i w ten sposób ceny powinny przestać rosnąć.

Co jednak ciekawe, WIBOR wzrasta również wtedy, gdy Rada Polityki Pieniężnej (RPP) stóp nie podnosi. W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z przestojem w podwyżkach, z uwagi jednak, iż rynek spodziewał się dalszych wzrostów, WIBOR nadal rósł, gdyż banki szacowały, że cena pieniądza nadal będzie rosnąć. Na ustabilizowanie WIBOR-a nie wpływa pozytywnie także to, iż banki centralne świata również podnoszą stopy procentowe, więc presja na podwyżki w Polsce nie maleje, a wysokość rat kredytów hipotecznych stale rośnie.

Sposób wyznaczania WIBOR-u określony jest Regulaminem i powinien odbywać się według ściśle określonych zasad, do myślenia daje jednak to, że WIBOR rośnie również wtedy, gdy banki podwyżkę dopiero przewidują, a nie wtedy, gdy faktycznie ona nastąpi. Powyższe bierze się z tego, że obecnie praktycznie nie ma transakcji na rynku międzybankowym, banki nie pożyczają sobie pieniędzy składając depozyt, zatem dane podawane przez banki do ustalenia wskaźnika WIBOR nie stanowią odzwierciedlenia transakcji realnych, lecz są to jedynie wartości szacunkowe.

Przeczytaj artykuł: Jak WIBOR wpływa na ratę?

Taki sposób ustalania WIBOR-u budzi duże kontrowersje i wątpliwości wśród kredytobiorców, którzy są coraz bardziej zmęczeni wysokimi ratami i coraz częściej kwestionują WIBOR na drodze sądowej. Roszczeniom kredytobiorców trudno się dziwić, w końcu WIBOR wpływa na wysokość rat, a banki same ustalają wysokość tego wskaźnika, mając w tym aspekcie ewidentny konflikt interesów.

Oceń ten artykuł

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Najnowsze artykuły