Wyroki TSUE dotyczące kredytów frankowych: Aktualna sytuacja i perspektywy na 2023 r.

3 minuty czytania

Kwestia kredytów frankowych od dłuższego czasu budzi duże zainteresowanie zarówno kredytobiorców, jak i instytucji finansowych. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 15 czerwca 2023 r. mają ogromne znaczenie dla tego tematu. Warto bliżej przyjrzeć się tym decyzjom i zrozumieć, jak wpływają one na obecną sytuację oraz jakie perspektywy przynosi rok 2023.

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – czy waloryzacja ma znaczenie?

Jednym z kluczowych zagadnień poruszanych w wyrokach TSUE jest kwestia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. W orzeczeniu C-520/21 Trybunał jednoznacznie stwierdził, że w przypadku unieważnienia umowy nie przysługuje kredytobiorcy dodatkowe wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Banki nie mają prawa żądać takiego świadczenia od konsumentów.

Jednakże, niektóre banki zaczęły modyfikować swoje roszczenia, składając żądania waloryzacji udostępnionego kapitału. Czy jest to próba znalezienia nowego sposobu rekompensaty czy jedynie publiczny komunikat? Czas pokaże, jakie będą dalsze działania sektora bankowego w tej kwestii.

Zabezpieczenie roszczeń – zawieszenie spłaty rat

Kolejnym istotnym aspektem, który został poruszony w wyrokach TSUE, jest kwestia zabezpieczenia roszczeń poprzez zawieszenie spłaty rat. W orzeczeniu C-287/22 Trybunał potwierdził, że kredytobiorcy mają prawo żądać zawieszenia spłaty rat na czas trwania postępowania sądowego. Jest to środek mający na celu ochronę interesów konsumentów.

Należy jednak zauważyć, że niektórzy sędziowie mogą uważać, że zawieszenie spłaty rat jest zbyt szeroko rozumianym zabezpieczeniem, które faworyzuje kredytobiorcę, zwłaszcza jeśli kredyt nie został jeszcze spłacony w całości. Mimo to, tendencja sądów jest coraz bardziej korzystna dla kredytobiorców, a wyroki uwzględniające żądania zawieszenia spłaty rat są coraz powszechniejsze.

Odzyskiwanie pieniędzy z kredytu frankowego – czy to możliwe?

Wielu kredytobiorców, zastanawiając się, czy warto wystąpić z pozwem w sprawie kredytu frankowego, interesuje pytanie, czy ktoś już odzyskał pieniądze z takiego kredytu. Statystyki wskazują, że coraz większa liczba spraw kończy się korzystnymi wyrokami dla kredytobiorców. W roku 2022, z 9 596 wyroków frankowych, aż 9 320 było korzystnych dla stron pozwu.

W większości przypadków wyroki dotyczyły unieważnienia umowy kredytowej, co daje możliwość odzyskania pieniędzy z kredytu frankowego. Kredytobiorcy mają prawo żądać zwrotu wszystkich wpłaconych rat, odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z umową kredytową.

Perspektywy na rok 2023 dla kredytobiorców frankowych

Obecna sytuacja prawna kredytobiorców frankowych nie ulega większym zmianom w roku 2023. Wyroki sądów nadal są korzystne dla kredytobiorców, a większość postępowań kończy się unieważnieniem umowy kredytowej. Nie ma powodów do przewidywania pogorszenia sytuacji dla kredytobiorców w nadchodzącym roku.

Należy podkreślić, że linia orzecznicza sądów jest już ustabilizowana, a kredytobiorcy frankowi są coraz bardziej świadomi swoich praw. W związku z tym, można oczekiwać, że rok 2023 będzie równie korzystny dla kredytobiorców jak poprzednie lata.

Inflacja a kredyt frankowy

Jednym z aktualnych zagrożeń dla kredytobiorców frankowych jest wysoka inflacja. Chociaż kredyty frankowe nie są bezpośrednio związane ze stawką WIBOR, to rosnąca inflacja może wpływać na sytuację kredytobiorców. Decyzje Szwajcarskiego Banku Centralnego dotyczące podwyższenia stóp procentowych przekładają się na wzrost oprocentowania kredytów frankowych.

Wpływ inflacji na kredyty frankowe może powodować pogorszenie sytuacji dla kredytobiorców, zwłaszcza jeśli wzrost stóp procentowych będzie kontynuowany. Warto monitorować te zmiany i dostosować swoje strategie finansowe do obecnej sytuacji rynkowej.

Podsumowanie

Wyroki TSUE z czerwca 2023 r. mają duże znaczenie dla kredytobiorców frankowych. Decyzje dotyczące wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i zawieszenia spłaty rat wpływają na obecną sytuację w tym obszarze. Wyroki sądów wskazują na korzystną tendencję dla kredytobiorców, a coraz większa liczba spraw kończy się korzystnymi wyrokami. Perspektywy na rok 2023 są obiecujące, choć trzeba być świadomym wpływu inflacji na kredyty frankowe. Warto śledzić rozwój sytuacji i dostosować swoje działania do zmieniających się warunków rynkowych.

5/5 - (2)

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Najnowsze artykuły