/

WIBOR czy WIRON?

4 minuty czytania

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się dwóm kluczowym wskaźnikom, które mają ogromne znaczenie dla oprocentowania kredytów hipotecznych w Polsce. Chodzi o WIRON i WIBOR. W ostatnich latach pojawiła się zapowiedź zmiany wskaźnika referencyjnego z WIBOR na WIRON. Co to oznacza dla kredytobiorców i jakie będą konsekwencje? Przeanalizujemy różnice pomiędzy tymi wskaźnikami oraz wpływ, jaki mogą mieć na rynki finansowe.

1. WIBOR – Warsaw Interbank Offered Rate

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, to wskaźnik, który odgrywa kluczową rolę w oprocentowaniu kredytów bankowych o zmiennej stopie procentowej. Jest on ustalany niemal codziennie i odzwierciedla koszt pożyczek międzybankowych na różne okresy czasu. Najpopularniejsze są WIBOR 3M i WIBOR 6M, które odzwierciedlają oprocentowanie kredytów na okresy 3 i 6 miesięcy odpowiednio.

WIBOR oparty jest głównie na danych transakcyjnych z rynku międzybankowego, ale uwzględnia również kwotowania eksperckie. Jest to wskaźnik, który odzwierciedla bieżącą sytuację na rynku i ma wpływ na wysokość rat kredytowych. Wzrost WIBOR-u oznacza zazwyczaj wyższe koszty kredytów, co może mieć istotne konsekwencje dla kredytobiorców.

2. WIRON – Warsaw Interest Rate Overnight

WIRON, czyli Warsaw Interest Rate Overnight, to nowy wskaźnik, który ma zastąpić WIBOR. Jego wprowadzenie wynika z konieczności stworzenia bardziej wiarygodnego i precyzyjnego wskaźnika, który uwzględniałby szerszą gamę transakcji na rynku finansowym. WIRON oparty jest na transakcjach międzybankowych, transakcjach banków z innymi instytucjami finansowymi oraz na transakcjach pomiędzy bankami a przedsiębiorstwami.

WIRON ma za zadanie dostarczyć bardziej kompleksowych informacji o cenach pieniądza na rynku. W odróżnieniu od WIBOR-u, który skupia się na przewidywaniach rynku dotyczących przyszłych cen pieniądza, WIRON patrzy w przeszłość, uwzględniając już zrealizowane transakcje. Dzięki temu dostarcza bardziej obiektywnych danych, które mogą być wykorzystane w procesie ustalania oprocentowania kredytów.

3. Główne różnice między WIRON a WIBOR

Główne różnice między WIRON a WIBOR można podsumować w następujący sposób:

a. Zakres transakcji uwzględnianych w wskaźniku

WIBOR uwzględnia głównie dane transakcyjne z rynku międzybankowego, podczas gdy WIRON bierze pod uwagę szerszą gamę transakcji, w tym transakcje międzybankowe, transakcje banków z innymi instytucjami finansowymi oraz transakcje pomiędzy bankami a przedsiębiorstwami. Dzięki temu WIRON dostarcza bardziej kompleksowych informacji o rynku finansowym.

b. Czasowy horyzont wskaźnika

WIBOR uwzględnia przede wszystkim przewidywania rynku dotyczące przyszłych cen pieniądza na różne okresy czasu. Natomiast WIRON bazuje na już zrealizowanych transakcjach, co oznacza, że patrzy w przeszłość. Oba wskaźniki mają swoje zalety i wskazują różne aspekty rynku finansowego.

c. Proces ustalania wartości wskaźnika

WIBOR jest ustalany codziennie na podstawie danych transakcyjnych i kwotowań eksperckich. W przypadku WIRON-u, proces jest bardziej skomplikowany. Aby stworzyć wskaźnik na określony okres, konieczne jest cofnięcie się kalendarzowo o odpowiednią liczbę dni i uwzględnienie wartości WIRON z tych dni. Jest to bardziej precyzyjny sposób ustalania wartości wskaźnika, ale może być bardziej skomplikowany w praktyce.

4. Wpływ zmiany wskaźnika na kredytobiorców

Zmiana wskaźnika z WIBOR na WIRON będzie miała bezpośredni wpływ na kredytobiorców. W przypadku kredytów hipotecznych, oprocentowanie będzie teraz oparte na nowym wskaźniku. To oznacza, że raty kredytowe będą się zmieniać zgodnie z wartością WIRON, co może prowadzić do wzrostu kosztów kredytu. Jednak wpływ na kredytobiorców będzie zależał od wielu czynników, takich jak wysokość kredytu, okres kredytowania i marża banku.

5. Harmonogram wprowadzania zmian

Proces wprowadzania zmiany wskaźnika z WIBOR na WIRON będzie przebiegał stopniowo. Banki będą oferować kredyty oparte na obu wskaźnikach równolegle przez określony czas. Stopniowo, w miarę upływu czasu, udzielanie nowych kredytów opartych na WIBOR zostanie ograniczone, a wszystkie dotychczasowe umowy z tym wskaźnikiem zostaną przekonwertowane na WIRON.

Ostateczny plan zakłada całkowite zaprzestanie publikacji WIBOR-u i przeprowadzenie konwersji wszystkich umów zawierających odniesienie do tego wskaźnika na nowy wskaźnik WIRON. Przewiduje się, że proces ten zostanie zakończony na początku 2025 roku. Należy jednak pamiętać, że dokładna data zaprzestania publikacji WIBOR-u nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.

6. Reakcje rynku na zmiany

Zapowiedź zmiany wskaźnika z WIBOR na WIRON wywołała pewne reakcje na rynkach finansowych. Inwestorzy i instytucje finansowe starają się dostosować do nowej rzeczywistości i zrozumieć konsekwencje tych zmian. Wprowadzenie WIRON-u ma na celu zwiększenie przejrzystości i wiarygodności wskaźnika, co może przyczynić się do większej stabilności na rynkach finansowych.

7. Rada dla kredytobiorców

Dla osób zainteresowanych zaciągnięciem kredytu hipotecznego, ważne jest śledzenie zmian na rynku i dokładne analizowanie ofert banków. Zmiana wskaźnika z WIBOR na WIRON może mieć wpływ na wysokość rat kredytowych, dlatego warto porównać oferty różnych instytucji finansowych i skonsultować się z ekspertami, aby dokonać odpowiedniego wyboru.

8. Podsumowanie

Zmiana wskaźnika referencyjnego z WIBOR na WIRON ma ogromne znaczenie dla rynku finansowego w Polsce. WIRON ma za zadanie dostarczyć bardziej wiarygodnych informacji o kosztach pożyczek, co może przyczynić się do większej stabilności na rynkach finansowych. Dla kredytobiorców zmiana wskaźnika oznacza konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości i śledzenie zmian na rynku, aby dokonać korzystnego wyboru. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości i wiarygodności rynku finansowego w Polsce.

9. Wnioski

WIRON i WIBOR są kluczowymi wskaźnikami, które mają ogromne znaczenie dla oprocentowania kredytów hipotecznych w Polsce. WIRON ma na celu dostarczenie bardziej kompleksowych informacji o rynku finansowym, co może przyczynić się do większej stabilności na rynkach. Dla kredytobiorców zmiana wskaźnika oznacza konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości i śledzenie zmian na rynku, aby dokonać korzystnego wyboru. Przyszłość rynku finansowego w Polsce wydaje się obiecująca, ale wymaga dokładnego monitorowania i analizy zmian.

Oceń ten artykuł

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Najnowsze artykuły