Ugoda frankowa z bankiem – czy warto?

2 minuty czytania

W ostatnich miesiącach obserwuje się intensywną kampanię zachęcającą frankowiczów do zawarcia ugody z bankiem w sprawie kredytu frankowego. Banki przekonują, że ugoda stanowi najlepsze rozwiązanie problemu wysokich rat kredytowych. Zawarcie ugody z bankiem może być korzystne z punktu widzenia oszczędności czasu, jednak czy istnieją dodatkowe korzyści związane z takim rozwiązaniem? Czy ugoda jest rzeczywiście bardziej korzystna dla frankowicza niż proces sądowy? Czy warto rozważyć zawarcie ugody z bankiem w 2023 roku?

Czym jest ugoda frankowa z bankiem?

Ugoda frankowa to polubowne zakończenie sporu między stronami, które może zostać zawarte bez udziału sądu lub przybrać formę ugody sądowej. W ramach ugody strony dokonują wzajemnych ustępstw w zakresie swoich roszczeń i żądań. Ugoda frankowa dotyczy przewalutowania kredytu frankowego na taki, jakby był on spłacany od początku w złotówkach. Zazwyczaj ugoda zakłada obniżenie salda kredytu i kontynuację spłaty w złotych. Niemniej jednak, proponowane przez banki ugody nie zawsze są korzystne finansowo dla klientów, szczególnie w kontekście obecnie wysokiego oprocentowania kredytu w złotówkach.

Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem w 2023 roku?

Zawarcie ugody frankowej z bankiem może wydawać się korzystne dla frankowicza, ale takie rozwiązanie niesie za sobą nowe problemy, takie jak ryzyko oprocentowania stawką WIBOR, która jest znacznie wyższa od wskaźnika SARON, na podstawie którego są wyliczane raty kredytu we frankach szwajcarskich. Warto mieć na uwadze, że linia orzecznicza sądów w sprawach kredytów frankowych nadal korzystnie układa się dla frankowiczów. Przeważająca większość spraw związanych z umowami kredytowymi we frankach szwajcarskich jest rozstrzygana na korzyść kredytobiorców. Ponadto, tempo rozpoznawania spraw frankowych przez sądy również się poprawia. Zdobyte doświadczenie sprawia, że sądy coraz szybciej rozpoznają pozwy o unieważnienie umowy lub odfrankowienie.

Korzyści wynikające z procesu sądowego

Zdecydowanie bardziej korzystnym rozwiązaniem niż ugoda z bankiem jest skonsultowanie się z kancelarią prawną specjalizującą się w sprawach związanych z kredytami frankowymi i skierowanie sprawy do sądu. Frankowicz, który kwestionuje niewłaściwą umowę kredytową, może odzyskać nienależnie wpłacone na rzecz banku kwoty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Wyrok sądu kończy sprawę definitywnie, stwierdzając nieważność umowy kredytowej. W rezultacie, zadłużenie przestaje istnieć, a hipoteka zostaje wykreślona z księgi wieczystej. Unieważnienie umowy stanowi zatem podstawową korzyść, która odróżnia uzyskanie wyroku od zawarcia ugody.

Które banki nie chcą zawierać ugody z frankowiczami?

Po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które są korzystne dla frankowiczów, wiele banków zmieniło swoją politykę w kwestii kredytów frankowych. Coraz więcej banków proponuje ugody frankowiczom i prowadzi kampanie zachęcające do ich zawarcia. Niemniej jednak, warto zauważyć, że linia orzecznicza sądów w sprawach unieważnienia umowy kredytowej nadal utrzymuje się na korzyść frankowiczów. Orzeczenia sądów stanowią pewnego rodzaju sygnał i drogowskaz dla innych spraw. Wielu frankowiczów odnosi sukcesy w walce o unieważnienie umów kredytowych, co sugeruje, że sytuacja dla frankowiczów w 2023 roku nie powinna się pogorszyć.

Podsumowanie

Ugoda frankowa z bankiem może wydawać się korzystnym rozwiązaniem dla frankowicza, ale niesie ze sobą pewne ryzyko w postaci wysokiego oprocentowania kredytu w złotówkach. Warto rozważyć skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych i skierowanie sprawy do sądu. Proces sądowy może zapewnić frankowiczowi korzyści w postaci unieważnienia umowy kredytowej i odzyskania nienależnie spełnionych wpłat. Linia orzecznicza sądów w sprawach kredytów frankowych jest korzystna dla frankowiczów, a tempo rozpoznawania spraw przez sądy się poprawia. Warto zatem dokładnie przeanalizować swoje opcje przed podjęciem decyzji o zawarciu ugody z bankiem w 2023 roku.

5/5 - (1)

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Najnowsze artykuły