Skutki upadłości Getin Noble Banku – perspektywa frankowiczów

Minuta czytania

Dnia 20 czerwca 2023 roku, rozległ się gong ogłaszający koniec funkcjonowania Getin Noble Banku na polskim rynku finansowym. Upadłość ta jest kontynuacją przymusowej restrukturyzacji banku, która rozpoczęła się we wrześniu 2022 roku. Klienci, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich, znani powszechnie jako „frankowicze”, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. W poniższym artykule specjaliści udzielą rad, jakie kroki powinni podjąć teraz posiadacze kredytów frankowych.

Upadłość banku – jakie konsekwencje dla frankowiczów?

Sąd Rejonowy w Warszawie zdecydował o upadłości Getin Noble Banku, z Marcinem Kubiczkiem na czele jako syndykiem. Wniosek o upadłość został złożony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na przełomie kwietnia.

Po ogłoszeniu upadłości, wszystkie roszczenia wierzycieli zostaną uwzględnione tylko w takim zakresie, na jaki pozwala zasób masy upadłościowej. Zdecydowanie najważniejszymi wierzycielami są frankowicze, jednak w pierwszej kolejności z mienia banku będą zaspokajane roszczenia dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jak wyjaśnia prawnicy, kredytobiorcy frankowi będą musieli zgłosić swoje roszczenia do masy upadłości w ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości.

Z chwilą ogłoszenia upadłości, wszelkie postępowania sądowe dotyczące Getin Noble Banku zostają zawieszone do czasu, aż syndyk masy upadłościowej podejmie działania. Odsetki ustawowe od roszczeń przeciwko upadłemu przestają być naliczane. Adwokat zwraca uwagę, że kredytobiorcy frankowi muszą dokonać potrącenia swoich roszczeń z kwotą faktycznie wypłaconego kredytu w terminie na zgłoszenie wierzytelności.

Jakie możliwości mają frankowicze?

Pomimo trudnej sytuacji, frankowicze mają pewne opcje działania. Jak podkreślają prawnicy, droga do odzyskania wierzytelności związanych z nieważnością umowy kredytu nadal jest otwarta.

Korzyścią dla kredytobiorców będzie obniżenie salda kredytu. W tej sytuacji adwokat radzi jak najszybciej skontaktować się z profesjonalistą w celu dokonania prawidłowego potrącenia i zabezpieczenia swoich interesów.

Konkluzja? Upadłość Getin Noble Banku to nie koniec dla frankowiczów. Z odpowiednim doradztwem i działaniami, mają szanse na zabezpieczenie swoich finansów i interesów.

Oceń ten artykuł

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Najnowsze artykuły