Przedawnienie roszczeń banków może przynieść ulgę dla Frankowiczów

Minuta czytania

Obecna sytuacja prawna dotycząca roszczeń banków w sprawach frankowych jest dynamiczna i niepewna. W ostatnim czasie, pewne wyroki sądowe w Polsce zaczęły podważać roszczenia banków o zwrot kapitału od klientów, którzy zdecydowali się na unieważnienie umowy kredytowej we frankach szwajcarskich. To powoduje, że wielu Frankowiczów może uniknąć zwrotu kapitału. Przyczyna? Sądy orzekają, że roszczenia banków uległy przedawnieniu.

Kiedy roszczenia banków ulegają przedawnieniu?

Uchwała Sądu Najwyższego z maja 2021 roku, do której polskie sądy często się odwołują, sugeruje, że roszczenia banków o zwrot kapitału powstają dopiero w momencie, kiedy konsument złoży oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy kredytowej. Taka interpretacja działa na korzyść banków, ponieważ skraca okres przedawnienia ich roszczeń.

Jednakże, są już pierwsze wyroki, zwłaszcza tam, gdzie to banki pozywały konsumentów, które wskazują, że roszczenia banków o zwrot kapitału uległy przedawnieniu. W efekcie, roszczenia banków zostały złożone po upływie okresu przedawnienia, co oznacza, że banki straciły prawo do dochodzenia tych roszczeń przed sądem.

Sądy często zawieszają postępowania wszczęte przez banki, aż do momentu rozstrzygnięcia sprawy z powództwa konsumenta. Ta kwestia z pewnością będzie przedmiotem weryfikacji w nadchodzących miesiącach.

Przykłady orzeczeń sądów a przedawnienie roszczeń

Jednym z interesujących przykładów wyroków dotyczących przedawnienia roszczeń jest ten wydany przez Sąd Okręgowy w Płocku 24 maja 2023 roku. W tej sprawie, sąd uznał, że bank był świadomy nieprawidłowości umowy kredytowej w momencie jej podpisania. W efekcie, sąd orzekł, że roszczenia banku dotyczące zwrotu kapitału wygasły z powodu przedawnienia.

Czekamy na wyjaśnienie od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Niektórzy prawnicy, jak Wojciech Bochenek, uważają, że uchwała Sądu Najwyższego stanowi nadinterpretację orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał podejmie się analizy zagadnienia rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczeń. W związku z tym, w najbliższych kilku miesiącach możemy spodziewać się ostatecznej decyzji w tej sprawie.

To jest moment, w którym nadejdzie klarowność dla wielu osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich. Decyzja Trybunału może wpłynąć na przyszłe orzeczenia sądowe w sprawach frankowych i przynieść dobre wiadomości dla Frankowiczów.

5/5 - (1)

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Najnowsze artykuły