Orzeczenia TSUE a „frankowicze”

Minuta czytania

W ostatnich latach, sytuacja osób posiadających kredyty denominowane we frankach szwajcarskich, potocznie nazywanych „frankowiczami”, znacząco zmieniła się. Kluczowym momentem były wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z czerwca 2023 roku, które przyniosły korzystne zmiany dla kredytobiorców. Powstała szansa na unieważnienie umowy kredytu, a nawet na wstrzymanie płatności rat. W rezultacie, więcej osób może decydować się na złożenie pozwów przeciwko bankom, które z kolei mogą chętniej proponować ugody.

Co oznaczają te wyroki dla „frankowiczów”?

Wyroki TSUE z czerwca 2023 roku, szczególnie te z 8 i 15 czerwca, skierowały nowe światło na sytuację frankowiczów. Pierwszy z nich rozszerzył definicję konsumenta na osoby prowadzące działalność gospodarczą w mieszkaniu finansowanym z kredytu, otwierając im drogę do wystąpienia z pozwem przeciwko bankowi. Drugi wyrok z kolei stanowił, że po unieważnieniu umowy bank nie może się domagać dodatkowych roszczeń poza zwrotem kapitału kredytu. W praktyce oznacza to, że bank nie może czerpać korzyści z umowy, do której wprowadził nieuczciwe zapisy.

W konsekwencji, coraz więcej „frankowiczów” decyduje się na walkę z bankami, domagając się unieważnienia umów kredytowych lub wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Banki natomiast, mając świadomość stanowiska TSUE, chętniej proponują ugody.

Co to jest ugoda z bankiem?

Ugoda z bankiem to de facto nowa umowa kredytowa, która na nowo wiąże kredytobiorcę z bankiem na kolejne lata. Zmienia ona jedynie warunki kredytu, ale zobowiązanie wobec banku nadal trwa. Warto jednak pamiętać, że zawarcie ugody zamyka możliwość ponownego skierowania sprawy na drogę sądową. Co więcej, banki rozliczają takie umowy z zyskiem dla siebie, a dodatkowym elementem ryzyka jest oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR.

Jakie konsekwencje niesie unieważnienie umowy kredytu?

Unieważnienie umowy kredytowej oznacza, że jest ona traktowana, jakby nigdy nie została zawarta. Wówczas klient musi zwrócić jedynie kwotę kredytu, czyli kapitał, nie jest natomiast zobowiązany do spłacania odsetek, prowizji i opłat związanych z ubezpieczeniem kredytu. W praktyce może to oznaczać znaczącą ulgę finansową dla frankowiczów.

Zakończenie: Jak radzić sobie z sytuacją „frankowicza”?

W obliczu tych skomplikowanych kwestii prawnych, kredytobiorcy często szukają pomocy prawnej. Kancelarie prawne pomagają im w ocenie umowy i podejmowaniu decyzji o ewentualnym unieważnieniu umowy, skierowaniu sprawy do sądu, czy zawarciu ugody z bankiem.

Każda decyzja dotycząca kredytu we frankach szwajcarskich ma duże konsekwencje finansowe i prawne, dlatego zawsze warto zasięgnąć porady prawnej. Pomimo wyroków TSUE, sytuacja „frankowiczów” jest nadal skomplikowana i wymaga indywidualnego podejścia.

Oceń ten artykuł

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Najnowsze artykuły