Liczba wygranych spraw frankowych w 2023 roku

2 minuty czytania


Początek roku 2023 przynosi optymistyczne wieści dla frankowiczów. Analiza danych dotyczących rozstrzygnięć sądowych w sprawach kredytów frankowych wskazuje na wyraźną przewagę kredytobiorców nad bankami. Liczba wygranych spraw stale rośnie, a banki coraz rzadziej odnoszą sukcesy w sądach.

Wygrane Frankowiczów w sądach

Według stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, liczba wygranych spraw frankowych w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła imponujące 97 procent. Z analizy danych wynika, że z łącznej liczby 3845 wyroków zapadłych w tym okresie, aż 3740 było korzystnych dla kredytobiorców. To znaczący wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednich latach.

Przeglądając dane z lat poprzednich, można zauważyć, że Frankowicze od dłuższego czasu mają przewagę w sporach sądowych z bankami. Od końca 2019 roku udział wygranych spraw stale rośnie, a w ostatnim roku wynosił ponad 95 procent. To jasno wskazuje na korzystną dla kredytobiorców linię orzeczniczą i solidne podstawy do sądowej batalii.

Szczegóły dotyczące liczby wygranych i przegranych spraw

Analiza danych przedstawia również interesujące informacje na temat konkretnych banków i liczby wygranych spraw przeciwko nim. Na podstawie zgromadzonych danych możemy stwierdzić, że w pierwszym kwartale 2023 roku najwięcej spraw wygrały kredytobiorcy w procesach przeciwko mBank S.A., Bankowi Millennium, PKO BP S.A., Bankowi BPH S.A., Raiffeisen International IG, Getin Noble Bank S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.

Ważne jest również spojrzenie na liczby dotyczące prawomocnych wyroków. W pierwszym kwartale 2023 roku zapadło 811 prawomocnych wyroków, z czego aż 804 było korzystnych dla Frankowiczów. To imponujący wynik, który potwierdza dominującą pozycję kredytobiorców w sporach sądowych.

Trendy w orzecznictwie i perspektywy na przyszłość

Analiza danych dotyczących liczby wygranych spraw frankowych wskazuje na wyraźny trend, który jest korzystny dla kredytobiorców. Linia orzecznicza sądów powszechnych jest mocno ugruntowana, a odsetek wygranych spraw w II instancji nie spada poniżej 90 procent od II kwartału 2021 roku.

Perspektywy na przyszłość są obiecujące dla Frankowiczów. Od września 2021 roku widoczny jest znaczący wzrost liczby prawomocnych wyroków, a tendencja ta powinna utrzymać się w ciągu roku. Wzrasta również liczba postępowań rozpatrywanych przez sądy II instancji, co świadczy o dalszym zainteresowaniu kredytobiorców walką o swoje prawa.

Walka banków i ugody proponowane kredytobiorcom

Banki, pomimo niekorzystnej opinii Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, nie rezygnują z prób przekonania Frankowiczów do niekorzystnych ugód. Często posługują się manipulacją lub dezinformacją, sugerując niski odsetek wygranych spraw przez kredytobiorców i porównując sprawę sądową do niepewnego losu na giełdzie.

Należy jednak zauważyć, że liczby są bezlitosne dla banków. Analiza danych jednoznacznie ukazuje, że Frankowicze odnoszą sukcesy w sądach, a banki tracą na znaczeniu w tym kontekście. Dominująca pozycja Frankowiczów w sporze sądowym przekłada się na coraz większą liczbę wygranych spraw i solidne podstawy do walki o unieważnienie wadliwej umowy frankowej.

Podsumowanie i wnioski

Analiza danych dotyczących liczby wygranych spraw frankowych wskazuje na wyraźną przewagę kredytobiorców nad bankami. Frankowicze odnoszą sukcesy w sądach, a odsetek wygranych spraw stale rośnie. Linia orzecznicza sądów jest korzystna dla kredytobiorców, co potwierdzają liczby wygranych w II instancji.

Banki próbują przekonać Frankowiczów do niekorzystnych ugód, ale liczby są nieubłagane – Frankowicze mają przewagę w sporze sądowym. Perspektywy na przyszłość są obiecujące, a liczba postępowań rozpatrywanych przez sądy II instancji rośnie.

Wnioskiem z analizy jest jednoznaczna dominacja Frankowiczów w sporze z bankami. Kredytobiorcy odnoszą sukcesy w sądach, a banki tracą na znaczeniu. Walka o unieważnienie wadliwej umowy frankowej jest oparta na solidnych podstawach, a liczby wygranych spraw to potwierdzają.

5/5 - (4)

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Najnowsze artykuły