Kredyt indeksowany i denominowany – Rodzaje kredytów we frankach

3 minuty czytania


Kredyty we frankach szwajcarskich były popularne w Polsce w latach 2006-2008. Banki udzieliły wtedy blisko 500 tysięcy tego rodzaju kredytów, przyciągając klientów atrakcyjnym kursem franka szwajcarskiego i niskim oprocentowaniem. Jednak wielu kredytobiorców nie zdawało sobie sprawy z ryzyka walutowego związanego z tymi kredytami. W przypadku długoterminowych kredytów hipotecznych, zmiany kursu waluty obcej mogą negatywnie wpłynąć na spłatę zobowiązania.

Rodzaje kredytów frankowych

Kredyty frankowe można podzielić na trzy główne rodzaje: kredyt walutowy, kredyt indeksowany do waluty obcej i kredyt denominowany do waluty obcej.

Kredyt walutowy

Kredyt walutowy jest udzielany w walucie obcej, czyli franku szwajcarskim. Zarówno wypłata kredytu, jak i spłata odbywają się w tej walucie. Oprocentowanie kredytu walutowego może być atrakcyjne dla osób zarabiających w danej walucie. Jednak obecnie trudno otrzymać kredyt walutowy, ponieważ banki stosują bardziej restrykcyjne zasady udzielania tego rodzaju kredytów.

Kredyt indeksowany do waluty obcej

Kredyt indeksowany do waluty obcej to taki, w którym kwota zadłużenia i wypłata są wyrażone w złotówkach. Jednak przed wypłatą kredytu bank przelicza zadłużenie na walutę obcą, do której kredyt jest indeksowany, korzystając z kursu obowiązującego w danym momencie. W efekcie kredytobiorca spłaca kredyt we frankach szwajcarskich i jest narażony na ryzyko wzrostu kursu tej waluty. W przypadku wzrostu kursu, kredytobiorca może być zmuszony do spłaty większej kwoty niż pierwotnie zakładał.

Kredyt denominowany do waluty obcej

Kredyt denominowany do waluty obcej różni się od kredytu indeksowanego tym, że kwota zadłużenia jest określana w walucie obcej, a wypłata następuje w złotówkach. Bank przelicza zadłużenie na złotówki według kursu wymiany obowiązującego w dniu wypłaty. Istotną kwestią przy tego rodzaju kredycie jest fakt, że kredytobiorca otrzymuje inną kwotę niż pierwotnie zakładał, ponieważ zmiany kursu waluty obcej mogą wpływać na wartość kredytu w złotówkach. Ponadto, spłata kredytu odbywa się po kursie sprzedaży waluty, który zawsze jest wyższy od kursu zakupu.

Kredyty indeksowane i denominowane w sądzie

W przypadku sporów związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanymi, ważne jest zrozumienie, jakie argumenty można przedstawić przed sądem. Wielu frankowiczów podejmuje działania prawne, aby dochodzić swoich praw i uzyskać zwrot nadpłaconych rat kredytowych.

Kredyt indeksowany w sądzie

W sprawach dotyczących kredytów indeksowanych, ważne jest udowodnienie, że postanowienia umowy kredytowej były niedozwolone i abuzywne. Często banki miały arbitralną kontrolę nad wysokością zobowiązań kredytobiorców, co jest uznawane za naruszenie praw konsumenta. Dodatkowo, istnieje kwestia sprzeczności umowy z prawem bankowym i nierównomiernego rozłożenia ryzyka między stronami umowy.

W przypadku uznania postanowień niedozwolonymi, sąd może stwierdzić, że do indeksacji kredytu w ogóle nie doszło. Umowa będzie traktowana jako umowa kredytu złotowego, a kredytobiorca może żądać zwrotu nadpłaconych rat.

Kredyt denominowany w sądzie

W przypadku kredytów denominowanych, ważne jest udowodnienie, że kredytobiorca otrzymał inną kwotę niż pierwotnie zakładał ze względu na zmiany kursu waluty obcej. Może to prowadzić do stwierdzenia, że umowa była nieważna lub naruszona. Kredytobiorca może żądać zwrotu nadpłaconych rat oraz odszkodowania za poniesione straty.

Podsumowanie

Kredyty indeksowane i denominowane to dwa różne rodzaje kredytów frankowych. Kredyt indeksowany charakteryzuje się tym, że kwota zadłużenia jest wyrażona w złotówkach, ale spłata odbywa się we frankach szwajcarskich, zależnie od kursu waluty obcej. Kredyt denominowany ma natomiast określoną kwotę zadłużenia w walucie obcej, ale wypłata następuje w złotówkach, zgodnie z kursem wymiany.

W sądzie, kredytobiorcy mogą dochodzić swoich praw i uzyskać zwrot nadpłaconych rat oraz odszkodowanie za poniesione straty. Kluczowe jest udowodnienie niedozwolonych postanowień umowy oraz nieprawidłowości w realizacji kredytu. W przypadku sporów, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, aby uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie.

5/5 - (1)

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Najnowsze artykuły