Kredyt hipoteczny we frankach a rozwód – Jak rozwiązać tę trudną sytuację?

2 minuty czytania

Rozwód to proces, który często niesie ze sobą wiele trudności i komplikacji. Jednym z aspektów, który może stanowić poważne wyzwanie dla rozwodzących się małżonków, jest posiadanie kredytu hipotecznego we frankach. Ten artykuł ma na celu przedstawienie informacji na temat tego, jak można rozwiązać tę trudną sytuację i jakie są dostępne opcje dla byłych małżonków.

Kredyt hipoteczny we frankach a rozdzielność majątkowa

Ważne jest zrozumienie, że kredyt hipoteczny we frankach, który został zaciągnięty w trakcie małżeństwa, jest częścią wspólnego majątku małżonków. W momencie orzeczenia rozwodu, powstaje rozdzielność majątkowa, co oznacza, że majątek nabyty przez małżonków w trakcie małżeństwa podlega podziałowi. Oczywiście, dotyczy to także kredytu hipotecznego.

Podział majątku nie rozwiązuje jednak problemu kredytu, ponieważ kredyt zalicza się do pasywów, a podział majątku obejmuje jedynie aktywa. Nawet jeśli doszłoby do porozumienia między małżonkami w zakresie podziału nieruchomości, to obowiązek spłaty kredytu nadal spoczywa na obojgu małżonkach. Dług, czyli kredyt hipoteczny, muszą dalej spłacać solidarnie.

Podział kredytu hipotecznego po rozwodzie

W przypadku rozwodu, istnieje kilka możliwości dotyczących podziału kredytu hipotecznego we frankach. Jedną z opcji jest zmiana umowy kredytowej i przyjęcie zobowiązania przez jednego z małżonków, który zostaje prawnym właścicielem nieruchomości. W takiej sytuacji, bank może jednak wymagać dodatkowego zabezpieczenia, na przykład włączenia do umowy innego kredytobiorcy.

Innym rozwiązaniem jest sprzedaż nieruchomości i pokrycie kredytu ze środków uzyskanych ze sprzedaży. Jednak w przypadku kredytów hipotecznych we frankach, gdzie wartość nieruchomości może być niższa od zobowiązania, takie rozwiązanie może być problematyczne. Wiele osób znajduje się w sytuacji, gdzie pozostałe saldo do spłaty jest wyższe niż kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania.

Unieważnienie umowy kredytu we frankach

Najbardziej skutecznym sposobem na rozwiązanie problemu kredytu hipotecznego we frankach po rozwodzie jest unieważnienie umowy kredytowej. Wiele umów kredytowych zawiera klauzule abuzywne, które są niedozwolone i stanowią podstawę do wniesienia pozwu o unieważnienie zobowiązania.

Unieważnienie umowy kredytu we frankach oznacza, że bank musi zwrócić wszystkie wpłacone przez kredytobiorców raty, a kredytobiorcy z kolei muszą zwrócić bankowi całą kwotę kredytu w złotówkach z dnia jego wypłaty. W rezultacie, po unieważnieniu kredytu we frankach i rozliczeniu się z bankiem, kredytobiorcy mogą zatrzymać nieruchomość bez dalszego zadłużenia.

Pozew frankowy po rozwodzie

W przypadku rozwiązania umowy kredytu hipotecznego we frankach, możliwe jest wystąpienie z pozwem frankowym po rozwodzie. Jednak warto zauważyć, że współuczestnictwo jednolite małżonków jest preferowane, ale jeśli występują konflikty, każde z małżonków może złożyć swoje osobne roszczenie. W przypadku, gdy jedno z małżonków nie chce uczestniczyć w procesie, może podpisać dokument cesji, który umożliwi drugiej stronie dochodzenie całości roszczenia przed sądem.

Podsumowując, kredyt hipoteczny we frankach a rozwód to trudne zagadnienie, które wymaga rozważnego podejścia i profesjonalnej pomocy. Istnieje kilka możliwości podziału kredytu i rozwiązania problemu, w tym zmiana umowy, sprzedaż nieruchomości oraz unieważnienie umowy kredytowej. Każda opcja ma swoje wady i zalety, dlatego ważne jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w kredytach hipotecznych we frankach, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie.

5/5 - (6)

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Najnowsze artykuły