Kredyt frankowy mBank – Jak odzyskać pieniądze i unieważnić umowę?

2 minuty czytania

Kredyt frankowy to problem, z którym wiele osób boryka się w Polsce. Osoby posiadające kredyty w walucie franka szwajcarskiego w mBanku mają możliwość odzyskania swoich pieniędzy oraz unieważnienia umowy kredytowej. W tym artykule dowiesz się, jakie są możliwości odzyskania pieniędzy oraz jak unieważnić umowę kredytu frankowego w mBanku.

Umowy kredytowe w mBanku

mBank, dawniej znany jako BRE Bank, udzielał kredytów frankowych pod nazwami „mPlan” oraz „Multiplan”. Umowy kredytowe zawarte z mBankiem zawierały jednak abuzywne postanowienia, które naruszały prawa konsumentów.

W umowach kredytowych mBanku znajdowały się klauzule dotyczące dowolnego ustalania kursu waluty CHF, co skutkowało nieprzejrzystymi i niekorzystnymi dla kredytobiorców warunkami. Umowy nie precyzowały również sposobu przeliczania kwoty kredytu na walutę polską, co powodowało brak jasności co do wysokości rat kredytu.

Abuzywne postanowienia umowne

W umowach kredytowych mBanku abuzywne postanowienia dotyczyły m.in. dowolnego ustalania kursu waluty CHF oraz braku precyzji co do przeliczania kwoty kredytu na walutę polską. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) potwierdził, że takie postanowienia są sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz naruszają interesy konsumentów.

Postanowienia umowne, które zostały uznane za niedozwolone, nie wywierają skutków prawnych od momentu zawarcia umowy. Oznacza to, że kredytobiorcy mają możliwość unieważnienia umowy oraz odzyskania wpłaconych kwot.

Odzyskanie pieniędzy z kredytu frankowego

Aby odzyskać pieniądze z kredytu frankowego w mBanku, istnieje kilka możliwości. Jedną z nich jest skorzystanie z ugody proponowanej bezpośrednio przez mBank. Ugoda polega na przeliczeniu kredytu na złote, jednakże warto pamiętać, że taka ugoda może nie zapewnić pełnego zwrotu wpłaconych kwot.

Alternatywnie, kredytobiorcy mają możliwość unieważnienia umowy kredytowej poprzez skierowanie sprawy do sądu. W przypadku uznania umowy za nieważną, mBank będzie zobowiązany do zwrotu wszystkich wpłaconych kwot oraz rozwiązania umowy.

Droga sądowa przeciwko mBankowi

Właśnie droga sądowa jest często preferowanym rozwiązaniem przez kredytobiorców. Prowadzenie sprawy sądowej przeciwko mBankowi może zapewnić pełny zwrot wpłaconych kwot oraz unieważnienie umowy kredytowej.

Warto zaznaczyć, że unieważnienie umowy kredytowej może prowadzić również do wykreślenia hipoteki na nieruchomości, co stanowi dodatkową korzyść dla kredytobiorców.

Koszty i czas trwania sprawy sądowej

Koszty prowadzenia sprawy sądowej przeciwko mBankowi mogą być zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak honorarium adwokata czy koszty sądowe. Warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże oszacować koszty prowadzenia sprawy.

Czas trwania sprawy sądowej również może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak obciążenie sądów czy złożoność sprawy. Przeciętnie proces sądowy może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Podsumowanie

Kredyt frankowy w mBanku może być problematyczny dla kredytobiorców, jednak istnieją sposoby na odzyskanie pieniędzy oraz unieważnienie umowy. Kredytobiorcy mogą skorzystać z ugody proponowanej przez mBank lub skierować sprawę do sądu w celu unieważnienia umowy kredytowej. Prowadzenie sprawy sądowej może zapewnić pełny zwrot wpłaconych kwot oraz wykreślenie hipoteki. Warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże w procesie odzyskiwania pieniędzy i unieważniania umowy kredytowej w mBanku.

Oceń ten artykuł

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Najnowsze artykuły