Kiedy WIRON zastąpi WIBOR?

3 minuty czytania

Od 2 grudnia 2022 współczynnik WIRON będzie mógł być wykorzystywany w roli wskaźnika referencyjnego. Dzieje się tak, ponieważ wszedł w życie regulamin samego WIRON-u, rodziny indeksów składanych WIRON oraz kodeksu postępowania tychże. Poniższy artykuł skupi się na wyjaśnieniu, kiedy WIRON zajmie miejsce osławionego już WIBOR-u na rynku kredytowym. Poruszone zostanie także zagadnienie funkcjonowania następcy.

Skąd wynika ta zmiana?

Dokumentacja WIRON-u i Rodziny Indeksów Składanych WIRON doczekała się opublikowania przez GPW Benchamark. W skład udostępnionej dokumentacji wchodzi także Kodeks Postępowania Rodziny Transakcyjnych Wskaźników Referencyjnych. Dzięki wydanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego podmiot ten jest administratorem wszelkich wskaźników referencyjnych stóp procentowych. Te ostatnie są ceną, jaką płaci się za pożyczone od banków środki finansowe. Wszystko to jest podstawą do stosowania WIRON-u jako wskaźnika referencyjnego w umowach kredytowych.

Jak będzie funkcjonował nowy wskaźnik WIRON?

Udostępnianie danych o tym współczynniku rozpoczęło się 2 grudnia 2022 o godzinie 9:30. Taki stan rzeczy potrwa do 1 stycznia 2023. Od Nowego Roku GPW Benchmark zamierza stosować czterogodzinne opóźnienie w publikacji.

Co ważne, indeks WIRON może całkowicie przejąć miejsce obecnie stosowanych wskaźników WIBOR i WIBID. Wynika to z rekomendacji Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej. Podmiot ten jest zdania, że WIRON spełnia wszystkie kryteria, jakie stawia się wskaźnikom referencyjnym stopy procentowej. Nie będzie to jednak zmiana gwałtowna, dokonana w ciągu jednego dnia. Komitet Sterujący Grupy Narodowej opracował „mapę drogową”, która dokładnie ilustruje jego zamiary na nadchodzące lata. Zakłada ona, że wszystkie zainteresowane podmioty mają osiągnąć gotowość za wdrożenia WIRON-u w miejsce WIBOR-u i WIBID-u do początku 2025 roku. Oznacza to, że stanie się to najpóźniej za nieco ponad dwa lata.

Wartościowe dokumenty zostaną udostępnione w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Będą to dwa oświadczenia Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej. Pierwsze z nich dotyczyć będzie samego indeksu stopy procentowej WIRON. W drugim zawarte zostaną najważniejsze informacje w zakresie Rodziny Indeksów Składanych WIRON. Jakie dokładnie indeksy ją tworzą?

  • WIRON 1M stopa składana
  • WIRON 3M stopa składana
  • WIRON 6M stopa składana

Trzy powyższe indeksy są nierozerwalnie związane z ustalanymi przez Narodowy Bank Polski stopami procentowymi. Wyznacza się je wstecz, na odpowiednio dobrany okres. Są to odpowiednio: ostatni miesiąc, ostatnie trzy miesiące oraz ostatnie sześć miesięcy.

Następnym członkiem nowopowstałej rodziny jest WIRON indeks jednopodstawowy. Pod tajemniczo brzmiącą nazwą kryje się skumulowana wartość inwestycji oprocentowanej z wykorzystaniem nowego wskaźnika referencyjnego. Jednostką tego indeksu będzie punkt indeksowy. Indeks jednopodstawowy będzie spełniał bardzo istotną funkcję. Mianowicie na jego podstawie możliwe będzie wyliczenie stopy procentowej, a dokładniej jej kumulacji w okresie trwania danej inwestycji.

Jak dokładnie działają wskaźniki referencyjne? Kto i na jakiej podstawie je wylicza?

Skrót WIBOR pochodzi z języka angielskiego, choć wskaźnik stosuje się w Polsce. Oznacza Warsaw Interbank Offered Rate. Jest on oprocentowaniem kredytu, jakie skłonne są udzielić sobie nawzajem największe banki nad Wisłą. W jego obliczaniu stosuje się średnią arytmetyczną podanych przez konkretne podmioty oprocentowań. Jednak przed przystąpieniem do rachunków odrzuca się wartości skrajne.

Warto przeczytać: Kto ustala WIBOR?

WIBID to Warsaw Interbank Bid Rate. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku WIBOR-u, jego wartość jest ustalana każdego dnia przez wiodące na rynku banki. Nie odnosi się ona jednak do kredytów. Podstawą ustalenia poziomu tego wskaźnika są lokaty. Mowa oczywiście o lokatach, jakich udzieliłyby sobie poszczególne banki. WIBID cechuje dość niska stabilność. Nie inaczej wygląda to w przypadku poprzedniego wskaźnika. Podczas podpisywania umowy o kredyt hipoteczny lub otwierania lokaty pracownicy banków każdorazowo ostrzegają o możliwych zmianach.

Czym jest WIRON?

Na sam koniec zostaje umówiony w artykule WIRON. Jego skrót należy rozwijać jako Warsaw Interest Rate Overnight. W zasadzie jest to znany już WIRD, tylko pod nową, tym razem anglojęzyczną nazwą. Poprzednia była wyrażana w języku polskim jako Warszawski Indeks Rynku Depozytowego. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, WIRON jest wskaźnikiem jednodniowym. Oznacza to tyle, że kredytobiorcy w przypadku zobowiązań opartych o WIRON wysokość swoich rat będą poznawać w dniu ich spłaty.

Długoterminowe kwestie zostaną powiązane z innymi członkami rodziny, jednak nie z samym WIRON-em. Zmiana WIBOR-u i WIBID-u na WIRON wynika przede wszystkim z opinii ekspertów. Regularnie przypominali oni o zmienności i zbytnim rozciągnięciu w czasie stosowanych dotąd wskaźników referencyjnych stopy procentowej. Co za tym idzie, wprowadzana powoli zmiana zapewne będzie bardzo korzystna dla wszystkich kredytobiorców. Brak gwałtownych i ogromnych skoków w spłacanej co miesiąc kwocie bez wątpienia zostanie powitany z powszechną ulgą.

4/5 - (1)

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Najnowsze artykuły