Jak wygrać sprawę frankową z bankiem i otrzymać odszkodowanie?

5 minuty czytania

Sprawy związane z tzw. „sprawami frankowymi” są coraz częstsze w Polsce. Wiele osób, które wzięły kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, zmaga się z problemami związanymi z niekorzystnymi warunkami umowy. Jednak warto wiedzieć, że istnieje wiele sposobów, aby wygrać walkę z bankiem i otrzymać odszkodowanie za nieuczciwy kredyt. W tym artykule przedstawimy kluczowe informacje, które pomogą Ci skutecznie zakończyć sprawę kredytu.

Sprawy frankowe – jak wygrać walkę z bankiem?

Według statystyk, zdecydowana większość spraw frankowych kończy się sukcesem dla kredytobiorców. W pierwszej połowie 2023 roku aż 97% wyroków sądowych było korzystne dla frankowiczów. To sprawia, że warto podjąć walkę z bankiem i dążyć do uzyskania sprawiedliwości. Jednak wiele osób nie wie, od czego zacząć i jakie mogą być konsekwencje ich działań.

Nieodzowne dokumenty

Ważne jest również zebranie niezbędnych dokumentów, które będą stanowić podstawę Twojej sprawy. Wśród nich znajdują się:

  1. Umowa kredytowa – kluczowy dokument potwierdzający warunki kredytu.
  2. Zaświadczenie o wysokości kredytu wypłaconego kredytobiorcy oraz historia spłaty kredytu.
  3. Zaświadczenie o obecnym stanie zadłużenia – dokument potwierdzający aktualną sytuację kredytową.

Banki, które zawierały niekorzystne umowy z kredytobiorcami, działały w sprzeczności z art. 5. k.c. Kodeks cywilny stanowi, że nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Działanie takie nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Skorzystaj z pomocy profesjonalnego pełnomocnika

Warto wziąć pod uwagę skorzystanie z usług doświadczonej kancelarii prawnej, która pomoże Ci w poprowadzeniu sprawy. Samodzielne dochodzenie swoich praw może być trudne i czasochłonne, dlatego warto powierzyć sprawę profesjonalistom. . Dzięki profesjonalnej pomocy Twoje szanse na powodzenie w sprawie znacznie wzrosną.

Sprawy frankowe – kiedy możesz przegrać?

Choć większość frankowiczów odnosi sukces w sprawach sądowych, niestety zdarzają się również przegrane sprawy. Istnieje kilka czynników, które mogą przyczynić się do przegranej. Należy do nich:

  1. Brak statusu konsumenta – bank może stwierdzić, że pieniądze z kredytu zostały przeznaczone na cele związane z działalnością gospodarczą, co może wpłynąć na wynik sprawy.
  2. Niewłaściwie sporządzony pozew – ważne jest odpowiednie sformułowanie pozwu, zawierającego zarówno roszczenie główne, jak i ewentualne roszczenie dodatkowe. W przypadku spraw frankowych szczególnie istotne jest posiadanie prawnika specjalizującego się w tego typu sprawach.
  3. Brak klauzul abuzywnych w umowie – choć jest to rzadkie, istnieje możliwość, że umowa zawarta z bankiem nie zawiera klauzul abuzywnych lub poszczególne punkty umowy nie mają podstaw do podważenia.

Pamiętaj, że wybór odpowiedniego pełnomocnika ma ogromne znaczenie dla przebiegu sprawy. Niewłaściwy prawnik może opracować niewystarczającą linię obrony, co może prowadzić do przegranej sprawy. Dlatego warto starannie wybrać specjalistę w dziedzinie spraw frankowych.

Sprawy frankowe – co po wyroku?

Po wyroku sądowym, niezależnie od tego, czy wygrałeś czy przegrałeś, mogą wystąpić różne konsekwencje. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

Jeśli wygrałeś

Jeśli wygrałeś sprawę, istnieje kilka możliwości dalszego postępowania. Jedną z opcji jest unieważnienie umowy. Unieważnienie oznacza, że umowa między bankiem a kredytobiorcą traktowana jest tak, jakby nigdy nie została zawarta. Strony zobowiązane są do wzajemnych rozliczeń, które mogą odbyć się na zasadzie dwóch kondykcji lub teorii salda. Pierwsza z opcji zakłada, że bank zwraca wszystkie wpłacone przez kredytobiorcę pieniądze, a kredytobiorca zwraca bankowi pieniądze wypłacone mu przez bank. Teoria salda natomiast polega na zwrocie strony, która uzyskała więcej korzyści. Odfrankowienie kredytu to kolejna opcja, która polega na wyeliminowaniu z umowy klauzuli indeksacyjnej, nadpłat rat, zmniejszeniu salda oraz kontynuacji spłaty kredytu w złotówkach.

Jeśli przegrałeś

Jeśli niestety przegrałeś sprawę, musisz kontynuować spłatę kredytu zgodnie z umową. Ponadto, będziesz zobowiązany do poniesienia kosztów sądowych, takich jak opłata od pozwu, koszt pracy pełnomocnika, koszty powstałe w trakcie procesu oraz ewentualnej apelacji. Warto jednak pamiętać, że w przypadku przegranej w pierwszej instancji, istnieje jeszcze możliwość odwołania się do sądu drugiej instancji. Jeśli również tam otrzymasz negatywny wyrok, nie masz możliwości dalszego odwoływania się, chyba że wystąpią wyjątkowe okoliczności, które uzasadniają skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Ugoda – czy warto?

Banki często oferują ugody jako rozwiązanie problemów związanych z kredytami frankowymi. Jednak warto być ostrożnym w ich akceptacji. Ugoda może być bardziej niekorzystna niż proces sądowy. Zawarcie ugody oznacza kontynuację spłaty kredytu wraz z odsetkami, przewalutowanego z franków na złotówki. Bank może jedynie obniżyć kwotę kapitału, umarzając jego część. Ważne jest jednak zauważyć, że zawarcie ugody wyklucza możliwość działań odszkodowawczych w przyszłości. Aby uzyskać unieważnienie umowy lub odfrankowienie kredytu, konieczne jest podjęcie działań na drodze sądowej.

Sprawy frankowe – odszkodowanie za nieuczciwy kredyt

Oprócz unieważnienia umowy lub odfrankowienia kredytu, istnieje również możliwość ubiegania się o odszkodowanie za nieuczciwy kredyt. Aby to zrobić, konieczne jest wykazanie nadużycia prawa oraz zaistnienia szkody spowodowanej przez bank. Szkodę można rozumieć jako problemy zdrowotne, problemy w życiu prywatnym, zawodowe oraz inne, które są bezpośrednim następstwem konieczności spłacania niekorzystnego kredytu. Ubieganie się o odszkodowanie może być kolejnym krokiem w walce o sprawiedliwość po wygranej z bankiem. W celu zebrania niezbędnych dowodów i dokumentów oraz zapewnienia odpowiedniej reprezentacji przed sądem, warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej. Dzięki profesjonalnemu wsparciu istnieją duże szanse na unieważnienie umowy lub odzyskanie znacznej sumy pieniędzy.

Sprawy frankowe – statystyki

Statystyki dotyczące spraw frankowych są obiecujące dla kredytobiorców. W pierwszej połowie 2023 roku aż 97% wyroków sądowych było korzystne dla frankowiczów. Spośród tych wyroków sądy uznały umowy za nieważne w 96,5% przypadków oraz zdecydowały o odfrankowaniu umowy w 3,5% przypadków. Warto zauważyć, że sądy drugiej instancji uchyliły wyrok sądu pierwszej instancji i skierowały sprawy do ponownego rozpatrzenia w 26 przypadkach.

Podsumowanie

Sprawy frankowe to coraz częstszy problem dla wielu kredytobiorców. Jednak istnieje wiele sposobów, aby wygrać walkę z bankiem i uzyskać odszkodowanie za nieuczciwy kredyt. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże w przygotowaniu zeznań i dokumentów oraz poprowadzi sprawę przed sądem. Należy pamiętać, że unieważnienie umowy lub odfrankowienie kredytu to jedne z możliwych rozwiązań. Ugoda z bankiem może być mniej korzystna, dlatego warto starannie rozważyć tę opcję. Jeśli wygrasz sprawę, istnieje szansa na otrzymanie odszkodowania za nieuczciwy kredyt. Wszystkie te kroki wymagają starannego przygotowania i wsparcia profesjonalistów, ale mogą przynieść pozytywne rezultaty dla frankowiczów.

Oceń ten artykuł

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Najnowsze artykuły