Czym jest WIBOR i jak się go ustala?

Minuta czytania

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wskaźnik referencyjny stopy procentowej dla polskich złotych, który odgrywa istotną rolę na rynku międzybankowym w Polsce. Jest wykorzystywany do ustalania oprocentowania kredytów, takich jak kredyty hipoteczne. W niniejszym artykule przyjrzymy się, czym jest WIBOR i jak jest ustalany.

Proces ustalania WIBOR-u

WIBOR jest opracowywany przez administratora, GPW Benchmark, który od 2020 roku posiada zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na opracowywanie wskaźników referencyjnych. Ustalenie WIBOR-u odbywa się w oparciu o dane dostarczane przez 10 największych polskich banków, tzw. banki paneliści.

WIBOR wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez banki uczestników panelu WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Główne dokumenty, które określają zasady opracowywania WIBOR, to: Oświadczenie administratora, Regulamin Stawek Referencyjnych WIBOR i WIBID, Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu WIBID i WIBOR oraz Specyfikacja Kwotowań Modelowych.

Znaczenie WIBOR dla rynku finansowego

WIBOR ma istotne znaczenie na polskim rynku finansowym, ponieważ stanowi podstawę wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów o zmiennym oprocentowaniu udzielanych przez polskie banki. Jego wartość wpływa na koszty kredytów zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw, dlatego transparentność i obiektywność procesu ustalania WIBOR-u są kluczowe dla uczciwego funkcjonowania rynku finansowego.

Podsumowując, WIBOR to istotny wskaźnik referencyjny stopy procentowej dla polskich złotych, który ma znaczenie zarówno dla banków, jak i klientów. Ustalany przez administratora na podstawie danych dostarczanych przez banki paneliści, odgrywa kluczową rolę w określaniu oprocentowania kredytów o zmiennym oprocentowaniu w Polsce.

5/5 - (2)

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Najnowsze artykuły