Co zamiast WIBOR od 2023?

4 minuty czytania

Obecny wskaźnik WIBOR, który jest stosowany przez banki, ma zostać zastąpiony nowym wskaźnikiem. Jakie będą skutki tej zmiany? Czy wpłynie ona na raty kredytów? Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdźmy.

Nowy wskaźnik WIRON zamiast WIBOR

Pierwotne zapowiedzi mówiły, że od 1 stycznia 2023 roku rynek finansowy przejdzie na nowy wskaźnik, zastępujący obecny WIBOR. Jednak, według członka zarządu NBP – Pawła Szałamachy, te plany nie zostaną zrealizowane. NBP będzie dbać o to, aby wprowadzenie nowego wskaźnika nastąpiło w spokojny sposób.

Grupa robocza działająca przy Komisji Nadzoru Finansowego wskazała indeks WIRON jako zamiennik dla WIBOR. Reforma wskaźników referencyjnych, zgodnie z „Mapą Drogową”, pozwoli uczestnikom rynku na stosowanie indeksu WIRON w nowych instrumentach finansowych od grudnia 2022 roku.

Banki będą miały możliwość wprowadzania do oferty kredytów korzystających zarówno z indeksu WIBOR, jak i WIRON od 2023 roku. Przewiduje się, że powszechne stosowanie nowego wskaźnika nastąpi w 2025 roku.

Spokojna migracja do nowego wskaźnika

Członek zarządu NBP, Paweł Szałamacha, podkreśla, że celem Narodowego Banku Polskiego jest zadbanie o uporządkowaną i spokojną migrację do nowego wskaźnika. Proces ten może zająć kilka miesięcy, podobnie jak miało to miejsce w innych rozwiniętych gospodarkach. Z tego powodu, pierwotne zapowiedzi natychmiastowego przejścia na nowy wskaźnik od 1 stycznia 2023 roku nie mogą zostać zrealizowane.

NBP dąży do wprowadzenia nowego wskaźnika w sposób nieszokujący, zapewniając stabilność rynków finansowych i minimalizując ryzyko dla kredytobiorców.

Czy zmiana wskaźnika wpłynie na raty kredytów?

Wprowadzenie nowego wskaźnika może mieć pewien wpływ na raty kredytów hipotecznych i innych rodzajów kredytów. Ostateczne skutki tej zmiany będą zależeć od wielu czynników, takich jak wysokość stawki WIBOR, różnice między WIBOR a WIRON, a także polityka banków.

Nowy wskaźnik WIRON może być niższy lub wyższy niż obecny WIBOR. Decydujące będą warunki rynkowe, takie jak inflacja, polityka monetarna NBP, a także globalne czynniki ekonomiczne. Wpływ na raty kredytów będzie zależał od tego, jak banki dostosują się do nowego wskaźnika i jak przeliczą stawki dla swoich klientów.

Warto zauważyć, że wprowadzenie nowego wskaźnika nie oznacza automatycznego zmniejszenia raty kredytu. Kredytobiorcy powinni śledzić informacje od swojego banku i być świadomi możliwych zmian.

Wakacje kredytowe jako wsparcie dla kredytobiorców

W kontekście zmian wskaźników referencyjnych, istnieje również inicjatywa w postaci tzw. wakacji kredytowych. Jest to możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów złotowych na okres 4 miesięcy w bieżącym i przyszłym roku.

Wakacje kredytowe mają na celu udzielenie wsparcia osobom, które napotykają trudności w spłacie kredytów. Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoliło złagodzić skutki podwyżek stóp procentowych. Obecnie, koszt wakacji kredytowych dla banków szacowany jest na około 13 miliardów złotych.

Jednak, ważne jest, aby program ten był skierowany do osób rzeczywiście znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Apeluje się o odpowiedzialne korzystanie z wakacji kredytowych i skorzystanie z nich tylko w przypadku realnych problemów z obsługą kredytów.

Zmiany na rynku kredytów hipotecznych

Wprowadzenie nowego wskaźnika może wpłynąć na rynek kredytów hipotecznych. Banki będą musiały dostosować ofertę kredytową do nowego wskaźnika WIRON, co może skutkować pewnymi zmianami w warunkach kredytowania.

Kredytobiorcy, którzy planują wziąć kredyt hipoteczny w przyszłości, powinni śledzić informacje od banków i być świadomi zmian, które mogą wystąpić w związku z wprowadzeniem nowego wskaźnika. To ważne, aby dokładnie przeanalizować oferty i porównać je, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Perspektywa stabilności na rynku finansowym

Choć zmiana wskaźnika może wprowadzić pewne zamieszanie na rynkach finansowych, NBP podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie stabilności i minimalizowanie ryzyka dla kredytobiorców. Odpowiednie planowanie i dostosowanie się banków do nowego wskaźnika WIRON będą kluczowe dla zachowania równowagi na rynku kredytowym.

Kredytobiorcy powinni być świadomi tych zmian i śledzić informacje od swojego banku oraz innych źródeł wiarygodnych informacji finansowych. Ważne jest, aby podejmować świadome decyzje finansowe i skonsultować się z profesjonalistą, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Podsumowanie

Rynek finansowy w Polsce przygotowuje się do zmiany wskaźnika z WIBOR na WIRON. Choć pierwotne plany przewidywały natychmiastowe wprowadzenie nowego wskaźnika od 1 stycznia 2023 roku, NBP dąży do spokojnej migracji, zapewniając stabilność i minimalizując ryzyko dla kredytobiorców.

Wprowadzenie nowego wskaźnika może wpłynąć na raty kredytów hipotecznych i innych rodzajów kredytów. Ostateczne skutki będą zależeć od wielu czynników, takich jak wysokość stawki WIBOR, różnice między WIBOR a WIRON, a także polityka banków.

Kredytobiorcy powinni być świadomi zmian na rynku finansowym i śledzić informacje od swojego banku oraz innych wiarygodnych źródeł. Kluczowe jest podejmowanie świadomych decyzji finansowych i skonsultowanie się z profesjonalistą, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Wakacje kredytowe stanowią wsparcie dla osób napotykających trudności w spłacie kredytów. Program ten powinien być skierowany do osób rzeczywiście znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Nowy wskaźnik WIRON wprowadza pewne zmiany na rynku kredytów hipotecznych. Kredytobiorcy powinni śledzić informacje od banków i porównać oferty, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla swoich potrzeb.

NBP podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie stabilności na rynku finansowym i minimalizowanie ryzyka dla kredytobiorców. Odpowiednie planowanie i dostosowanie banków do nowego wskaźnika WIRON będą kluczowe dla utrzymania równowagi na rynku kredytowym.

5/5 - (2)

Finews

Mamy wieloletnie doświadczenie w śledzeniu i wspieraniu spraw kredytobiorców. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i pomocy dla tych, którzy walczą o swoje prawa z bankami w sądzie. Dołączcie do naszej społeczności i razem budujmy świadomość swoich praw.

Najnowsze artykuły